U heeft met de Aldfaer rapportwizard of met de Bonus rapporten een webrapportage gemaakt en wilt die op internet plaatsen. Of u heeft al een website en wilt een extra rapport toevoegen.

Om een website voor de eerste keer op te zetten heeft u een provider nodig die u de nodige ruimte verschaft om uw gegevens op te slaan. Zo zijn enkele bekende providors KPN, Mijn Domein, UPC. Na het afsluiten van een bepaald abonnement zullen zij u toegang verlenen tot hun domein. U krijgt verder inlog-gegevens om met een FTP programma uw gegevens van uw PC te uploaden. Volgens Wikipedia "Uploaden is computerjargon voor het verzenden van bestanden of andere gegevens van de ene computer naar de andere computer, waarbij het initiatief van de verzendende computer uitgaat. De verzender heet client, de ontvanger heet server. Wil men gegevens van een lokale computer voor het internet, bijvoorbeeld Wikipedia, toegankelijk maken, dan geschiedt dat met een upload, maar het verzenden van e-mail SMTP is ook een upload." Downloaden is het omgekeerde.

Een bekend gratis FTP (File Transfer Protocol)  programma is FileZilla dat u hier kunt downloaden. Na installatie opent FileZilla en gaat u naar sitebeheer om een account te maken; u vult de inlogcodes in die u van de providor hebt gekregen, waarna u kunt verbinden. Het venster bestaat uit twee delen; de linkerkant geeft uw PC structuur aan en aan de rechterkant de structuur op het domein; de laatste krijgt u alleen te zien als de inlog op uw domein gelukt is.

Een belangrijke eerste stap is dan gedaan.

Vervolgens maakt u met Aldfaer of de Bonus rapporten een website-presentatie. Op uw PC ziet u het resultaat hetwelk, als alles bevalt, vervolgens naar de providor geupload moet worden. U start dan het FTP programma en klikt het pulldownpijltje onder Bestand aan waarbij de account wordt getoond. U kiest de site-naam en er wordt ingelogd.
Links surft u naar de doelmap van de PC waar u de rapportage heeft opgeslagen. Bij gebruik van Aldfaer zal dat altijd het pad zijn wat in de Aldfaer Instellingen Bestanden is opgegeven voor de Rapportuitvoer. Voor de Bonusrapporten ziet u daar diverse submappen.

Als u nu voor de eerste keer de gegevens overbrengt dan zult u alle gegevens moeten selecteren en naar de rechterkant slepen. Mocht het een bijwerkactie zijn dan gaat het eigenlijk alleen maar om de nieuwe zaken over te hevelen. Dat is op zich heel makkelijk; per hoofd- en submap sorteert u aan de linkerkant de bestanden op datum en alles met een latere datum dan uw eerste upload is dus nieuw en moet naar dezelfde map aan de rechterzijde. Deze manier van alleen nieuwe bestanden overbrengen kan veel tijd besparen.