Wat u ook probeert, een kwartierstaat lukt niet om te maken. U krijgt bijvoorbeeld maar één persoon. Maar als u een nageslachtoverzicht maakt dan heeft e.e.a. wèl het gewenste resultaat.

Het kan niet liggen aan de generatie-begrenzing (Aldfaer Instellingen Rapporten ) want u heeft immers een nageslacht met de gekoppelde personen.

Er zijn dan nog een paar mogelijkheden

  • de hoofdpersoon (persoon in het hoofdscherm) heeft geen ouders
  • de hoofdpersoon heeft wel ouders, maar de koppeling is niet biologisch (dus geen 'eigen kind', maar bijvoorbeeld wettig, pleeg of adoptie gekozen)
    U gaat dan naar de ouders; ontkoppel het kind bij beide ouders en koppel het daarna als biologisch.
  • de hoofdpersoon heeft ouders met een biologische koppeling, maar het geslacht van de ouders is niet of niet correct aangegeven. Ga dan naar de betreffende ouders en druk op het geslacht M/V (of Ctrl+G) om het geslacht naar Man of Vrouw te veranderen.