Stel dat u de behoefte heeft om een deel van uw stamboom af te splitsen, bijvoorbeeld een voorgeslacht van uw vrouw.

Over het algemeen is mijn advies om géén splitsing toe te passen. Bij een splitsing vergroot u het onderhoud omdat er wellicht tóch iemand is die in beide stambomen opgenomen dan wel gemuteerd moet worden. U weet dat de rapportages tóch geënt zijn op deelselecties van het bestand; daar hoeft geen noodzaak tot splitsing te zijn.

Maar, stel dat u overtuigd bent van de noodzaak dan moet u zich toch nog realiseren dat er altijd personen in uw bestand zijn die niet gekoppeld zijn aan welke familie dan ook. Dat kunnen dus ook personen zijn die mee zouden moeten met de af te splitsen groep, of niet.

Welnu, de methode om tot splitsing te komen kan als volgt zijn;

 1. ga naar de persoon die als basis moet dienen voor bijvoorbeeld een nageslacht
 2. maak van die persoon een groep ( Persoon -> Groep  -> Toevoegen aan nieuwe groep
  en geef dan de groepssamenstelling in het daarop volgende venster 
 3. voeg eventueel nog 'losse' personen toe aan deze groep door die persoon op het hoofdvenster te zetten en te kiezen voor Toevoegen aan bestaande groep
 4. ga naar Tonen -> Groepen en kies de gewenste af te splitsen groep
 5. kies het meest linker icoontje knop-groep-bewaarbestand om deze groep weg te zetten in een aparte stamboombestand.

Nu resteert nog het hele bestand minus deze groep, dus een totaalgroep -/- het af te splitsen gedeelte;

 1. om een groep te maken met iedereen gaan we naar het loupe-icoontje balk-groep-zoek rechts in de menubalk en klik
 2. zorg dat de selectie is (1) Alle gegevens (2) Minimaal één van de tekstvelden (3) is niet leeg
 3. klik op het icoontje knop-groep-nieuw om te bewaren als nieuwe groep

Omdat we nu twee groepen hebben kunnen we een derde creëren

 1. ga naar Tonen -> Groepen
 2. selecteer beide groepen
 3. klik op het tweede icoontje knop-groep-toon3van rechts om het verschil te bepalen
 4. exporteer de groep als een nieuwe stamboom.knop-groep-bewaarbestand