Deze melding geeft in ieder geval aan dat de gebruiker keer op keer een Veiligheidskopie (VK) opent, daar mutaties in aanbrengt, opslaat en weer een volgende VK laat maken, die dan weer door hemzelf geopend wordt; de bestandsnaam wordt daardoor veel te lang en kan door Windows niet verwerkt worden. De stamboomnaam heeft dan allemaal datum-indicaties zoals familie_201006092359_201011192213_201103012231_201103042004 _201201090315_201203180805_201211050759_201309012331

Totaal verkeerd gebruik van een VK. Een VK dient uitsluitend om bij calamiteiten terug te kunnen gaan naar vorige gegevensbestanden. Na het terugzetten van een VK moet u niet vergeten deze weer met 'Opslaan als' een nieuwe naam te geven zonder de datum-tijd indicaties.

De oplossing is eenvoudig; kort de naam van het stamboombestand drastisch in door onder Bestand → Opslaan als de stamboom een kortere naam te geven.