Aldfaer is een programma dat gegevens verzamelt en deze terug wil schrijven bij het afsluiten. Daarom mag Aldfaer nimmer geïnstalleerd worden onder c:\program files want Windows staat dat niet toe en plaatst e.e.a. in de Virtual store.
Aldfaer splitst zich bij opening op in deelbestanden en bij het afsluiten worden de deelbestanden weer tot één bestand gebracht.
Vanaf versie 7.1 mag Aldfaer bij automatische back-up software en actieve synchronisatie opgenomen worden. 

Dat er een probleem is bij een verkeerde installatie uit zich op allerlei manieren en het is niet te voorspellen wanneer dit optreedt.

Bij voorkeur houden we het programma gescheiden van de gegevens. Vanaf Aldfaer 6.0 wordt daarom bij een nieuwe installatie aanbevolen om het programma te installeren op C:\Aldfaer en wordt automatisch een map gemaakt onder C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\  met een aantal submappen voor de (eigen) gegevens;

  • gedcom
  • invoegtoepassingen
  • materiaal
  • rapporten
  • stambomen
  • veiligheidskopieën

Overigens mogen de eigen gegevens ook onder een andere hoofdmap, bijvoorbeeld D:\Aldfaer en dan plaatst/versleept u in die map de bovengenoemde submappen per onderwerp.

Zorg dat de Aldfaer instellingen voor bestanden en de stamboom eigenschappen voor materiaal naar deze mappenstructuur wijst vóórdat u rapporten gaat maken. Anders bestaat de kans dat rapporten in ongewenste mappen opgeslagen worden.