Stel dat u een nieuwe PC heeft aangeschaft of heeft een tweede PC en U wilt Aldfaer overzetten. Dan heeft u hierbij de volgende leidraad;

 1. U zorgt dat op de oude PC alles bijgewerkt is
 2. zorg dat bij Menu -> Extra -> Instellingen -> Veiligheidskopie een vinkje staat bij 'Bestandsherstel' en 'Bij afsluiten' ; heeft u meerdere stambomen herhaal dit dan voor iedere stamboom zodat alle stambomen en veiligheidskopiën bijgewerkt zijn.
 3. met Menu -> Bestand -> Zoek aldfaer bestanden kunt u de verschillende locaties zien waar de stambomen en veiligheidskopieën staan.  Noteer deze voor punt 5
 4. sluit Aldfaer af
 5. zet met Windows, door te slepen of te kopiëren, de mappen mèt inhoud van uw Aldfaer stambomen en veiligheidskopiën bestanden op een USB-stick of op een ander extern media.
 6. start uw nieuwe PC
 7. installeer van de website Aldfaer overnieuw op C:\Aldfaer, waarmee de juiste mappen worden aangemaakt
 8. koppel uw externe media of uw USB-stick aan deze nieuwe PC
  Er zijn nu twee methoden die u, afhankelijk van uw Windows kennis, kunt toepassen
   1. sleep de bestandsmappen met inhoud naar  C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer en plaats alles in hun nieuwe submap zoals door Aldfaer bij een nieuwe installatie aangemaakte map
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Stambomen (*.aldf en *.log)
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Gedcom (*.ged)
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Invoegtoepassingen (met submappen Bonus rapporten e.d.)
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Rapporten
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Materiaal
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Veiligheidskopien (*.alx)
   2. of, als u een andere submappenstructuur wenst, zet dan de eigen gegevens naar een schijf   D:\ met dezelfde indelingen
  1. Start Aldfaer
   1. zoek met Menu -> Zoek Aldfaer bestanden alle stambomen en sla die per keer op in de hierboven genoemde map
    Zorg na de eerste stamboom dat onder Menu -> Extra -> Instellingen -> Veiligheidskopie een vink staat onder Bestandsbeheer en Bij afsluiten
   2. ga naar punt 11
 9. Start Aldfaer
 10. Controleer Menu -> Extra -> Instellingen -> Bestandenknop-instellingen 
  1. als u een blanko scherm krijgt met 'Geen stamboom open" start dan de funktie  Menu -> Bestand -> Zoek Aldfaer bestanden, vink alleen stambomen aan en kies uit de resultaatlijst de laatste  stamboom; sla deze op met 'opslaan als' naar de juiste locatie , zie punt 8.1 submap Stambomen en herhaal dat voor eventuele andere stambomen
 11. controleer Menu -> Stamboom ->  Eigenschappen voor het materiaalpad.
  1. ziet u geen fotomateriaal bij een persoon dan heeft u wellicht een ander materiaalpad. Draai in dat geval Menu -> Stambomen -> Bestandsherstel
 12. schoon eventueel nu alle oude stamboombestanden, veiligheidskopien en rapporten op.
 13. Controleer (Windows 7 en hoger) browser instelling voor auto update:
  Start -> Configuratiescherm ->  Netwerk en internet ->  Internetopties -> Algemeen.
  Onder Browsergeschiedenis klik op Instellingen.
  Onder Tijdelijke internetbestanden bij 'Wanneer moet er naar nieuwe pagina's worden gezocht?'
  Kies radioknop 'Elke keer als ik de webpagina bezoek' en klik op -> OK -> OK.
  Open Aldfaer en nu zal de automatische update zich aanbieden en ook de gegevens bijwerken.
 14. Voor de grafische rapporten moet nog de SGV viewer geïnstalleerd worden. Zie de Bonus rapporten -> Rubriek Grafisch voor verdere instructie.