Met tegenwoordige mobiele telefoons kun je uitstekend foto's maken. Maar vaak blijkt na het koppelen in Aldfaer dat de foto niet rechtop staat, terwijl die op de PC in het fotobewerkinsproramma normaal staat.
Tegenwoordige fotobewerkingssoftware corrigeert automatisch de afbeelding op het scherm.

De oplossing is eenvoudig; houdt de CTRL toets ingedrukt en klik tegelijkertijd op de foutieve foto in Aldfaer, waardoor het gekoppelde fotobewerkingsprogramma zich opent. Draai nu bewust, ondanks dat het rechtop staat, de foto rechtsom totdat die weer rechtop staat en sla de foto dan op met 'Opslaan als' en gebruik dezelfde naam zodat het gekoppelde bestand wordt overschreven.

@2023 Han Kortekaas