Bij de functie Stamboom → Controleer gegevens → Fouten in de database krijgt u de fout 'Te veel biologische ouders'.

De melding betekent dat de persoon meer dan twee biologische ouders gekoppeld heeft. Een fout die ooit in het verre verleden is ontstaan of door de import van een gedcom is meegenomen.

De oplossing is simpelweg naar de persoon te gaan en nagaan welke de werkelijke biologische ouders zijn. Wellicht was het de bedoeling om een biologische ouder te hebben en een adoptief? Zo ja, ontkoppel de ouder en koppel overnieuw met de juiste oudervorm.

@2023 Han Kortekaas