Bij de functie Stamboom → Controleer gegevens → Fouten in de database krijgt u de fout 'Relatiecode niet uniek'.

De melding betekent dat de relatiecodes van twee verschillende partnerrelaties aan elkaar gelijk zijn. Een fout die ooit in het verre verleden of door de import van een gedcom is ontstaan. De relatiecode is een niet zichtbare koppelingscode tussen twee relaties.

Dit kan opgelost worden door de partners te ontkoppelen en vervolgens weer te koppelen. Bij het ontkoppelen gaan de ingevoerde relatiegegevens verloren. Zorg er dus voor dat u die voor het ontkoppelen even noteert of screenprints maakt.

In plaats van notities te maken kunt u natuurlijk ook even de gegevens met kopiëer en plak overzetten naar bijvoorbeeld de Tab Persoon, om deze als laatste, na het opnieuw koppelen weer terug te zetten.

Als er kinderen aan de relatie gekoppeld zijn, moet u eerst de kinderen van een van beide partners ontkoppelen (ik kies meestal voor de vader te ontkoppelen) voor u de partners kan ontkoppelen. Op het moment dat u de partners weer koppelt komt automatisch de vraag van Aldfaer of de kinderen ook aan de andere partner gekoppeld moeten worden.

@2023 Han Kortekaas