Bij de functie Stamboom → Controleer gegevens → Fouten in de database krijgt u de fout 'Relatiecodes met ouders inconsistent'.

De melding betekent dat de relatiecode van een persoon met ouder-1 en de code ouder-2 niet gelijk is. Een fout die ooit in het verre verleden of door de import van een gedcom is ontstaan. De relatiecode is een niet zichtbare koppelingscode tussen twee relaties.

Dit kan opgelost worden door de persoon van een van de ouders te ontkoppelen en vervolgens weer te koppelen.

@2023 Han Kortekaas