Stel dat u tot de ontdekking bent gekomen dat er dubbelen in uw stamboombestand zijn. Dat kan een aantal oorzaken hebben, zoals het onbewust iemand twee keer invoeren of later, als van een persoon meerdere gegevens bekend zijn geworden, waardoor u ziet dat deze al in uw bestand is opgenomen. Ook bij het samenvoegen van stambomen en het inlezen van een (ongecontroleerd) gedcombestand zullen er dubbelen ontstaan. Bij het samenvoegen en inlezen van een gedcom is het verstandig om eerst een plan de campagne op te stellen. Ontdubbelen kost veel tijd en het voorkomen daarvan kan zijn vruchten afwerpen. Vóórdat u een gedcom bestand inleest moet dat bestand gecontroleerd worden.

Aldfaer biedt de functionaliteit 'Controleer gegevens' waarmee mogelijke dubbelen gevonden kunnen worden. Deze functionaliteit controleert het gehele bestand en gebruikt daarbij een aantal regels die op het navolgende neerkomen. Tevens is er een schaal van nauwkeurigheid in te stellen.

  1. exacte naamvergelijk;familienaam, voornamen, roepnaam, tussenvoegsel
  2. geslacht
  3. indien gevuld; geboorte- doopdatum
  4. indien gevuld; overlijdens- begrafenisdatum
  5. indien gevuld relatie(s); ouders, relaties, kinderen, getuigen

Zijn de gegevens gelijk dan wordt er een dubbel verondersteld. Op zich een prima methode. Tegelijkertijd wordt een lijst gemaakt die, als u die opslaat en weer opent, de gelegenheid biedt om persoon voor persoon na te gaan en te herstellen.

De Bonusrapporten biedt u ook een mogelijkheid, met name het sjabloon 'Dubbelen' of, om meerlingen te ontdekken, het sjabloon 'Gegevenscontrole' en het onderdeel 'Moeders met meerdere kinderen binnen 9 mnd'. Het sjabloon Dubbelen gaat uit van het idee dat er in segmenten (onderwerpen) naar dubbelen wordt gezocht. Ook hierbij kunt u een rapport krijgen met de mogelijkheid om van persoon naar persoon te 'jumpen'.
Evenals bij Aldfaer is er de mogelijkheid om aan te geven dat een persoon uitgesloten moet worden van verdere controle.

Bij het onderzoek of een persoon werkelijk een dubbele is -en niet een meerling- dienen alle gegevens nagegaan te worden. Naast het 'jumprapport' kan het ook handig zijn om beide personen een bladwijzer toe te kennen zodat u makkeliijk van de één naar de ander surft. Een bladwijzer maakt u door Persoon → Bladwijzer → Bladwijzer toekennen.
U moet zelf beslissen wie de dubbel is, ouderinformatie, partnerinformatie, kinderen spelen een rol. Handig is om te kijken wie van de twee de minste koppelingen heeft. Een persoon die kinder-koppelingen heeft kan immers niet verwijderd worden. Soms ontdekt u dat er sprake is van een tweede -of volgend- huwelijk.  Dus de persoon is dezelfde maar er is sprake van een tweede partner.  Vergeet in dat geval niet de tweede partner te koppelen aan de 'blijver'.

Wat ten zeerste is aanbevolen is om het ontdubbelen aan te pakken via een referentiepersoon. Als u de hoofdpersoon als referentiepersoon verheft dan kan aan deze tak een opvallende kleur gegeven worden. Zie de Aldfaer Instellingen voor Vensters en de onderdelen 'Voorouders referentie', 'Referentie' en 'Nageslacht referentie'. Dat betekent dan, als u een dubbele heeft gevonden, dat de gekleurde moet blijven, want anders verbreekt u de keten.

Als bepaald is wie er verwijderd kan worden kunt u in het Code veld een indicatie zetten, bijvoorbeeld  'mag weg'. Ontkoppel van die persoon alle relaties (dus ouders, relaties, kinderen, getuigen) en ga na of de notites en feiten etc ook bij de 'blijvende' persoon staan. De 'dubbele' nog niet verwijderen.
Pas als u door een aantal ontkoppelingen bent dan zou u de personen die in het Code veld 'mag weg' hebben staan kunnen verwijderen. Vooreerst, sla de mutaties op en maak nog even een veiligheidskopie; je weet maar nooit. Vervolgens verwijderen. Dat gaat eenvoudig door de Personenlijst op Code te sorteren en alle records met die code 'mag weg' te selecteren, met de rechtermuisknop te klikken en dan uit het venstertje de keuze 'Geselecteerde personen verwijderen uit stamboom' te kiezen.

Zie ook het artikel Aldfaer meerdere keren opstarten.