Stel dat u een nieuwe PC heeft aangeschaft of heeft een tweede PC en U wilt Aldfaer overzetten. Dan heeft u hierbij de volgende leidraad;

 1. Installeer Aldfaer op de nieuwe PC overnieuw door van de Aldfaer site de laatste versie 8.1 te downloaden. Klik hier voor de laatste versie. Dat heeft als voordeel dat alle standaard mappen correct staan ingevuld en de laatste Bonus rapporten en de lijst 'Alle invoegtoepassingen B_team'  beschikbaar zijn.
 2. U zorgt dat op de oude PC alles bijgewerkt is t/m de laatste Aldfaer versie
 3. Kopieer alle eigen mappen van de oude PC naar een USB stick; dit zijn minimaal de mappen C:\users\inlognaam\documenten\aldfaer\Materiaal en Stambomen. Mappen zoals gedcom, rapportuitvoer kunt u ook meenemen, maar zijn niet strikt noodzakelijk.
  U neemt alleen de map Invoegtoepassingen mee voor het gedeelte wat er meer is dan de Bonus rapporten; de Bonus rapporten zijn immers al op de nieuwe PC geïnstalleerd met punt 1.
  Kopieer nimmer de Installatiemap C:\Aldfaer omdat dan de verkeerde instellingen overgeplaatst worden. Die zijn PC-afhankelijk!!
 4. start uw nieuwe PC
 5. koppel uw externe media of uw USB-stick aan deze nieuwe PC
  Er zijn nu twee methoden die u, afhankelijk van uw Windows kennis, kunt toepassen
   1. sleep de bestandsmappen met inhoud naar C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer en plaats alles in hun nieuwe submap zoals door Aldfaer bij een nieuwe installatie aangemaakte map
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Stambomen (*.aldf en *.log)
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Gedcom (*.ged)
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Invoegtoepassingen
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Rapporten
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Materiaal
    C:\Users\<gebruiker>\Documents\Aldfaer\Veiligheidskopien (*.alx)
   2. of, als u een andere submappenstructuur wenst, zet dan de eigen gegevens naar een schijf D:\ met dezelfde indelingen
 6. als u een blanko scherm krijgt met 'Geen stamboom open" start dan de funktie  Menu → Bestand → Zoek Aldfaer bestanden, vink alleen stambomen aan en kies uit de resultaatlijst de laatste stamboom en herhaal dat voor eventuele andere stambomen
 7. controleer Menu → Stamboom → Eigenschappen voor het materiaalpad. Als daar niets in het venstertje voor het materiaalpad staat klik dan op het gele mapje aan het einde en surf naar Documenten → Aldfaer → Materiaal en sla op met OK
 8. ziet u geen fotomateriaal bij een persoon dan heeft u wellicht een ander materiaalpad. Draai in dat geval Menu → Stambomen → Bestandscontrole en -reparatie
 9. Voor de grafische rapporten moet nog de SGV viewer geïnstalleerd worden. Zie de Bonus rapporten → Rubriek Grafisch voor verdere instructie.